Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser til deg som handler hos Gero Sportsfiske A/S

Velkommen

Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Gero Sportsfiske A/S. Vi har prøvd å gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd på alle måter. Vi jobber hardt med å videreutvikle siden og gjøre stadig flere produkter tilgjengelig for dere. Takk for den gode responsen på vår nettbutikk!

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.gero.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.gero.no er bare tilgjengelig på norsk. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

2. Definisjon av parter

Selger er: Gero Sportsfiske A/S , Åråssvingen 2, 2007 Kjeller, E-post: kontakt@gero.no , Tlf: 63801983, Orgnr: 979950837 MVA, og blir i det følgende benevnt vi, oss eller Gero Sportsfiske A/S

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller de.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift , men eksklusivt frakt. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft.

5. Betaling

Du kan velge mellom flere betalingsmåter hos oss;

Faktura

Velger du faktura får du fakturaen sendt hjem sammen med dine bestilte varer. Fakturaen skal betales innen 14 dager fra fakturadatoen. Det tilkommer ikke noen fakturaavgift i tillegg. Firmaet som vil handle for et høyere beløp er velkommen til å kontakte kundeservice. Blir din betaling forsinket sendes en skriftlig purring med purreavgift til deg. Ved uteblitt betaling debiteres påminnelsesavgift på nåværende 60 NOK, samt forsinkelsesrente ifølge gjeldende referensrente med tillegg på 7 %.

Kunden samtykker i at det innhentes opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer som et ledd i kredittvurderingen. Kunden aksepterer ved å oppgi sin e-postadresse at gjenpartsbrev sendes elektronisk til den oppgitte e-postadressen alternativt sendes gjenpartsbrevet manuelt til kundens folkeregistrerte adresse.http://klarna.com/no/betale/klarna-faktura

Delbetalingsalternativ og Konto

Det finnes to forskjellige delbetalingsaltenativer. Det ene er et kontoalternativ der du betaler 1/24 av totalbeløpet eller minst 95 NOK per måned. Det andre alternativet er at når du har handlet for over 1000 NOK kan velge å delbetale til en fast månedskostnad i 6 eller 12 måneder.

Beløpet å betale beregnes da ut fra den valgte betalingsmåten.

Følgende alternativer finnes for delbetaling:
Konto 22 % årsrente (ingen etableringsgebyr)
6 måneder 0 % årsrente (etableringsgebyr 295 NOK)
12 måneder 0 % årsrente (etableringsgebyr 395 NOK)
En avgift på 45 NOK/faktura blir lagt til. Hvis flere delbetalingskjøp blir gjort under en måned så samles de på en faktura.

Effektiv rente
Eksempel på effektiv rente p.a for trukket kreditt, jfr kredittforskriften § 8:
10 000 NOK – 37,4%
20 000 NOK – 31,4%

Les fullstendige vilkår for delbetaling  http://klarna.com/pdf/kontovilkar_no.pdf

«Kjøp nå, betal senere» kampanjer

I blant tilbyr Gero.no en forlenget betalingstid i form av «Kjøp nå, betal senere» kampanjer. Dette alternativet gjelder kun i særlige kampanjer. Velger du å handle via en slik kampanje skaper du i og med det en konto hos Klarna AB.

Du får da hjem en kontoavtale for underskrift hvilket er i enighet med forbrukerkjøpsloven. (Opplysningene lagres ikke av Gero Sportsfiske A/S).

Når du handler via en «Kjøp nå, betal senere» kampanje er det Klarna AB som sender fakturaen. Siste betalingsdag fremgår i kampanjeteksten for det betalingsalternativet som du har valgt. Ved dette kampanjealternativet tilkommer en avgift på 45 NOK hvilket er inkludert i fakturaen. For ytterligere informasjon les under den aktuelle kampanjen.

Kredittkort
Når du betaler med kort blir kjøpesummen reservert på din konto når du sender bestillingen. Summen blir imidlertid ikke trukket fra kontoen før produktene sendes fra oss.Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller ved forskuddsbetaling. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Det er trygt å handle med kort hos Gero Sportsfiske A/S. Når du taster inn ditt kortnummer blir dette sendt kryptert til BBS Netaxept. Dette betyr at ingen kan lese ditt kortnummer (selv ikke vi som jobber hos Gero Sportsfiske A/S).

6. Levering og forsinkelse

Vi benytter i all hovedsak Posten Norge AS som transportør. I særskilte tilfeller kan andre transportører benyttes, dersom det er mest hensiktsmessig. Ved mistanke om skade under transport må transportør kontaktes så raskt som mulig, for eksempel Posten Norge AS (Gjelder varer som er sendt med registrert pakkesending, andre sendinger er selgers ansvar). Levering/forsendelse av produktene skjer normalt innen neste virkedag. Fremsendingstiden til Posten er normalt 1-2 virkedager i Norge, og fra 2 dager og oppover til utland. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Reklamasjon/Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Hvis du angrer et kjøp fra Gero Sportsfiske A/S, og ønsker å returnere det, kan du gjøre det forutsatt at det er sendt tilbake innen 14 dager etter kjøpet, og i originalemballasjen, er fullstendig ubrukt og ikke er skadet på noen måte. Dersom du benytter deg av angreretten, blir du kun belastet med kostnadene ved å sende varen i retur, jf angrerettloven §15.

Ta kontakt med oss så snart som mulig ved hjelp av kontaktinformasjon tilgjengelig i kontaktdelen på nettstedet. Vær oppmerksom på at du (kunden) må dekke kostnadene av porto for å sende den riktige størrelsen /produktet ved feilkjøp. Denne må betales for før produktet er postet. Varer som returneres på grunn av en feil fra vår side, vil også porto erstattes av oss.

VIKTIG: Eventuelle returer må ikke sendes til oss i oppkrav! Ekstra kostnader dette påfører oss vil bli belastet deg, og i verstefall så vil ikke pakken bli hentet hos vårt postkontor noe som betyr at pakken går i retur og dette vil gi deg ekstra kostnader. Ta kontakt med oss og gjør avtale før du returnerer varer.

Returadresse:

Gero Sportsfiske A/S, Åråssvingen 2, 2007 Kjeller

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Gero Sportsfiske A/S sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan Gero Sportsfiske A/S ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Retten til reklamasjon følger forøvrig av kjøpslovens frister.

Endring i vilkårene: Gero Sportsfiske A/S forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Force majeur

Er Gero Sportsfiske A/S forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gero Sportsfiske A/S fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.

12. Tvister og lovvalg

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

13. Webside Informasjon

Ethvert bilde, tekst eller informasjon som vises på www.gero.no kan ikke reproduseres på noen måte uten vår tillatelse, og dekkes av Åndsverksloven. Gjengivelse av alt innhold på denne nettsiden er strengt forbudt. www.gero.no forbeholder seg retten til å endre innholdet på dette nettstedet, dets innhold og funksjoner uten forvarsel.

14. Kontakt

Skulle du ha noen ytterligere spørsmål til Gero Sportsfiske A/S ta gjerne kontakt. Vår beste reklame er at våre kunder er fornøyd med handelen de gjør med oss. Kontaktinformasjon finner du i menyen.

Men vennlig hilsen Gero Sportsfiske A/S